WAP

WAP.NL

Zocht u naar..?

World Animal Protection

World Animal Protection, tot juni 2014 bekend als WSPA (World Society for the Protection of Animals), is een internationale organisatie die zich inzet voor het welzijn van dieren. Haar missie is het wereldwijd beschermen van dieren.

World Animal Protection komt in actie voor dieren die zijn getroffen door rampen, dieren in de intensieve veehouderij, wilde dieren in gevangenschap, zwerfhonden en werkdieren wereldwijd. Daarnaast geeft ze voorlichting over goed dierenwelzijn en dierverzorging.

Wikipedia World Animal Protection Nederland

Wireless access point

In computernetwerken is een WAP ofwel wireless access point (draadloos toegangspunt) een apparaat dat het wificlients mogelijk maakt om verbinding te maken met een draadloos netwerk volgens een van de wifistandaarden (IEEE 802.11). Bij publiek toegankelijke wifinetwerken geeft de WAP toegang tot internet nadat de persoon is geautoriseerd bij het netwerk. In geval van private draadloze netwerken geeft de WAP-toegang aan zowel lokale netwerkresources (fileserver, printers et cetera) als via een router ook tot internet.

Wikipedia